DOJAZD

Obecny dojazd do ulicy Grodeckiego może być postrzegany jako technicznie mało atrakcyjny, jednakże niebawem ulegnie to zmianie!
Jakiś czas temu ZDM Gliwice rozstrzygnął przetarg na budowę drogi gminnej, łączącej ulicę Chałubińskiego z ulicą Tarnogórską (droga krajowa DK 78).
Podstawą realizacji przedsięwzięcia jest decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – Decyzja nr 1/2020 z dnia 16.06.2020 r oraz Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 13.05.2019 r. do Wojewody Śląskiego.

Nowy szlak komunikacyjny polepszy dojazd do ul. Grodeckiego od strony północnej – przebieg nowej drogi został zaznaczony zieloną linią na rysunku poniżej.